Nummerpladetyveri skal stoppes

Tirsdag 25. juni 2013

Sidste år fik mere end 20.000 danskere stjålet deres nummerplade. En stjålet nummerplade er stærkt generende for den enkelte bilejer, og stjålne nummerplader misbruges også til mere alvorlig kriminalitet. Antallet af nummerpladetyverier skal ned. Det samme skal den afledte kriminalitet. Derfor indføres nye regler om fastmontering af nummerplader. FDM støtter forslaget.

Fra 2006 til 2012 er antallet af anmeldte tyverier af nummerplader mere end tredoblet fra 6.567 i 2006 til 21.507 i 2012.

Mange danskere har haft den stærkt generende oplevelse, det er, når nummerpladen bliver stjålet. Det indebærer udgifter til nye nummerplader og besvær med at få fat i nummerpladerne, ligesom det skaber utryghed, at ens nummerplade kan blive brugt til at begå ny kriminalitet.

Det er politiets erfaring, at stjålne nummerplader anvendes i forbindelse med anden og mere alvorlig kriminalitet. Det drejer sig i høj grad om et stigende antal tyverier af benzin fra tankstationer. Desuden opleves det, at stjålne nummerplader anvendes i forbindelse med røverier og banderelateret kriminalitet. Stjålne nummerplader anvendes også til at sløre identiteten ved automatisk trafikkontrol (ATK) og til kørsel med uforsikrede motorkøretøjer.

For at forebygge tyveri af nummerplader indfører regeringen nu krav om, at nummerplader på person- og varebiler skal fæstnes med mindst to bolte/-skruer, som skal dækkes med en hætte.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Nummerpladetyveri kan ramme hvem som helst. For den enkelte bilejer er det stærkt generende, og for samfundet er det stærkt belastende, når stjålne nummerplader anvendes som led i alvorlig kriminalitet som fx banderelateret kriminalitet og røverier. Nu gør vi det sværere at stjæle nummerpladen, og det vil have en forebyggende effekt. Det vil medføre, at færre bilejere vil blive ramt af dette fænomen, og det vil gøre det vanskeligere for kriminelle at få fingre i stjålne nummerplader, som de ønsker at bruge ved anden kriminalitet.”

Skatteminister Holger K. Nielsen udtaler:

”Vi har konstateret, at flere og flere får stjålet nummerplader, og derfor har vi fundet det nødvendigt at gøre noget. Det har været helt afgørende for regeringen at finde en nem og billig løsning for bilejerne. Det synes jeg, vi har fundet ved at give bilejerne to år til at få nummerpladerne sat grundigt fast på bilen til en rimelig pris.”

Direktør i FDM, Thomas Møller Thomsen udtaler:

”Mange bilejere har oplevet at få stjålet deres nummerplader. Det er ikke kun dyrt og irriterende at skulle bruge tid på at anskaffe nye nummerplader. Det kan også betyde, at bilejeren kommer i problemer, hvis nummerpladerne misbruges. Ideelt set er løsningen en ”engangsnummerplade”, der går i stykker ved afmontering. Men før den løsning er praktisk mulig, tilslutter FDM sig målet om at gøre det sværere at stjæle nummerpladerne ved at fastgøre dem ved en skrueløsning. Her og nu anbefaler FDM, at bilisterne monterer nummerpladerne med særlige skruer, der er sværere at afmontere, men vi noterer os, at der i forslaget ikke er krav om anvendelse af særlig tyverisikrede skruer.”

Baggrund

Kravet om fastmontering af nummerpladen med mindst to bolte/-skruer, som skal dækkes med en hætte, vil blive indført ved skatteministerens udstedelse af en bekendtgørelse.

Løsninger, som er dyrere for den enkelte bilejer, herunder f.eks. krav om anvendelse af særligt tyverisikrede skruer, har været overvejet. Det har imidlertid været afgørende for regeringen at finde en løsning, der er enkel og relativ billig at opfylde for den enkelte bilejer. De krav om fastmontering, som de nye regler indebærer, sikrer en god balance mellem ønsket om at reducere antallet af nummerpladetyverier og deraf følgende afledt kriminalitet og at begrænse ulemperne for den enkelte bilejer.

En bilejer vil typisk kunne opfylde kravet med et værkstedsbesøg på en halv time og for 200-500 kr. Der er imidlertid ikke noget til hinder for, at man selv foretage fastmonteringen, hvis man vil spare pengene.

Prisen på et nyt sæt nummerplader er 1180 kr. For de bilejere, som med de ændrede regler undgår at blive udsat for tyveri af nummerplader, er der er således et betydeligt beløb sparet.

De ændrede krav til fastmontering af nummerplader vil blive indført med en indfasning på 24 måneder fra 15. november 2013. Herved sikres, at montering på værksted kunne ske som led i et ordinært værkstedsbesøg og dermed uden et ekstraordinært værkstedsbesøg.

Forslaget til bekendtgørelse vil nu blive sendt i høring hos branchen og andre berørte henover sommeren. Herefter vil forslaget blive sendt i teknisk høring hos EU-kommissionen. Det skal ske mindst 3 måneder før ikrafttrædelsen, som nævnt sker 15. november 2013.